Tilpasset søk
Hva skjer ?

 

  Om Veblungsnes
 
  Verdt å se..
 
  Aktuelle bilder
 
  Bedrifter
 
  Historisk
 
  Gml. fargebilder
 
  Medieomtale
 
  Plakat
 
  Smånytt
 
  Linker
 
  Grendeutvalget
 
  Historielagets  kalendere
 
  Fra private album

 

 

 

 

 

Bilder fra Historielagets kalendere

blir presentert fremover. Også bilder fra private album som har tilknytning til stedet blir lagt ut. Se til venstre i margen og trykk på linken som tar deg til de nye bildene. (Langt ned)

 

 

Rauma Ullvarefabrikk utvider.
Den lenge planlagte utvidelsen av Rauma Ullvarefabrikk har begynt. Den utsatte delen mot elva er revet og bygging av ny og flomsikker avdeling kan begynne.
   

 

 

 

 

MINNEBAUTAEN HUNDRE ÅR I 2014

 

 

17.MAI I ÅR MARKERES 100 ÅRSDAGEN FOR AVDUKINGEN AV MINNESTEINEN SOM I DAG STÅR VED SIDEN AV GRYTTEN KIRKE. 17.MAIKOMITEEN HAR TATT INITIATIVET TIL INSKRIPSJON AV NYTT ÅRSTALL. DETTE MARKERES PÅ SELVE DAGEN.

HVA ER HISTORIEN BAK OG HVA VAR DET SOM SKJEDDE PÅ DEN STORE DAGEN FOR 100 ÅR SIDEN. VI HAR KIKKET LITT I "JORDBRUGEREN" SOM SKILDRET  DET SOM HENDTE LOKALT OG NØSTET LITT OPP I STEINENS REISE. LES MER

Reavduking av steinen 17. mai 2014

Historien bak steinen.

Referat  fra "Jordbrugeren "1914.

Borgermiddagen på Åndalsnes

 

 

Minnebautaen i dag utenfor Grytten kirke

   

 

 

ORKANEN HERJET PÅ VEBLUNGSNES

25. DESEMBER blåste det orkan og med springflo fikk stedet merke naturkreftene til "Dagmar".

LES MER OG SE BILDENE

   
JULETREFEST PÅ 4. JULEDAG.

Tradisjonen tro var det juletrefest med underholdning, gang rundt juletreet og til slutt kom nissene.

   
NISSENE KOM.

Etter "På låven sitter nissen med sin julegrøt." og en del roping kom virkelig nissene også denne gangen med småpakker til barna. Det var utlodning og kaffe m/ kaker  i storsalen.

 

ST.HANS KONSERT I GRYTTEN KIRKE

Torsdag 23 juni kl 18.00

Maria Scharwiess og Heidi Frielinghaus er igjen på Norgesturne. De holder konserter fra Oslo til Honningsvåg. De besøker oss i Grytten kirke og vil spille på et 10-talls instrumenter.

Maria, som er kantor i en kirke i Berlin, trakterer ikke bare orgel, piano og keyboard, men også skotske, tyske og spanske sekkepiper. Heidi, som er utdannet lege, spiller på gemshorn, fiolin, fløyte og percussion. Duoen kaller seg Das Duo Zweyerley Pfeifferey
 

 
 
Orkan 25. desember

Kaia er borte.

Natta til 2. juledag blåste det hardt på Veblungsnes og i samspill med ekstrem høg flo tok været hardt på bebyggelsen i fremste linje. Kaia måtte gi tapt og det var betydelige ødeleggelser på hager i Svenskebyen som ligger mot sjøen. Rauma ullvarefabrikk fikk vatn inn over hele golvflaten.

Link til Åndalsnes Avis om saken

   
Området mellom kaia og Johansen-huset ble fylt med rekved. Timer før stod flere biler parkert her.
   
Rotvelt

Trærne på "torvet" ble plantet i 50-årene. 3-4 av disse ble offer for vindkreftene i julen

   
Bølgene slo inn i hagene og tok med jord og stein.
   

 

 

2011: Signalbyggene langs E-136 er      pusset opp.

Hvert sted har noen hus eller bygninger som er særpreget. Disse ligger i hovedgata, Europaveg 136 og blir lagt ekstra godt merke til.

"Juel"-huset eies i dag av Knut Farstad, som har pusset opp utvendig med maling og vinduer. Siste økt står igjen i 1. etg. der han er i sving nå.
     
 

Tommy Jensen overtok "Gryttenhuset" og har renovert det til slik det fremstår i dag. Nå er det leiligheter i bygget.
     
 

Huset som i sin tid ble bygget av Arne Randers Heen(?) eies av Rauma ullvarefabrikk. Det er modernisert og har tre leiligheter.

 

 

 

 

 

Grytten og Veblungsnes Historielag arrangerer:

Historisk vandring 1.mai 2010

Det blir vandring fra Torvet til kirka, der Edvard Hoem vil fortelle om Bjørnstjerne Bjørnson i Grytten kirke 1. mai.

Edvard Hoem snakker om Bjørnson i Grytten kirke.

 

 

Onsumgården slik den så ut da Bjørnson var på besøk. Magne Heen har satt opp stikker som viser hvor huset og trappa lå

Harald Onsum med sine prominente gjester i 1907.

 

 

 

Trærne på Torvet tynnes ut

   
  I august har Digernes, som eier området rundt Torvet, begynt å tynne ut bjørketrærne som har stått der siden 1950. Halvparten er borte, men de som står igjen er store og fine og tar seg godt ut selv om de ikke står så tett. Det sies det skal plantes nye der de gamle stod slik at det vil være bjørkeallé i lang tid.
 

 

 

 

 

 

STØTTA VED GRYTTEN KIRKE

Transporten av støtta fra Verma til Veblungsnes 1914. Det trengtes to vogner og 4-6 hester å trekke den 5,5 t. tunge steinen. (Les mer om transporten lenger ned.)

  (Se bedre bilder lenger ned.)
På postkortet utgitt av fotografen Edv. Sæterbø står det at steinen ble reist til minne om de som falt i krigen i 1814. Over 2000 mennesker med amtmann Vik i spissen samlet seg i toget til avdukingen i 1914

   

Støtta ved Grytten kirke.

 Ved Grytten kirke står ei støtte som ble reist i anledning 100 års jubileet for Grunnloven fra 1814.  Den har ikke alltid stått der den er i dag. For 100 år siden ble den avduket og reist på garden til Skotte som også er Vandrehjem i dag., Hovedveien svingte der oppover langs Rauma elv til Grøttørbrua, og det første vegstykket  ble i alle år kalt ”Støttebakken”..

 Begivenheten ble fotografert av Edvard Sæterbø fra Ormheim 17. mai 1914. Jeg viste bildet i sin tid til Einar Sødahl og han kunne fortelle hvorfor ikke L.Sødahl (som var stor på fotografering i området) hadde tatt et liknende bilde. Grunnen var at 17. mai 1914 falt på en søndag og da kunne man ikke arbeide.

 

 

 

Bilde 1 viser fra transporten nedover Romsdalen. Dette bildet er også tatt av Edvard Sæterbø og viser 7 mann som står på steinen. Opplysningene om transporten stammer fra Asmund Kylling som snakket med en del aktuelle personer i 1970 og noterte det ned.

Kylling navngir med rimelig sikkerhet de 5 første personene på lasset til Asbjørn. E.Kylling, Nils Løkra, Fredrik O Kylling, Jørgen O. Stokke og Petter Monge.  . Han med sykkel trolig Charlot Aderson. Bakerst Lars Stavem eller Lars Bjørneberg.Han skriver videre

Transporten var ingen lett oppgave. Steinen ble lagt over to 4-hjuls vogner, vogner av den type som ble mye brukt av bøndene til transport mellom Åndalsnes og Dombås før jernbanen kom. Vogntoget, som en med rette kan kalle det, ble trukket av 4 hester, med 2 ekstra til hjelp i stigningene  Vognene som ble brukt hører til på Kylling og er ivaretatt der

 Steinen ble tatt ut av fjellet ca 600 meter syd for Slettafossen øverst i Romsdalen.. Den veier 5500 kg og er 6,5 m lang. Det var anleggsarbeider Petter Monge som stod for uttaking og tilhugging av steinen.

I 1963 kom så ny bru over Rauma og trafikken ble lagt et stykke fra støtta. 15. mai 1972 ble støtta  flyttet til området hvor den står i dag, like ved  Europavegen som går forbi Grytten kirke.

 

   
Fra Jordbrugeren -referat i lokalavisen fra 1914

17de mai festligheterne i Grytten 1914

 Søndag var begunstiget av det herligste vær. Presis kl 7 gikk salutten, 21 skudd fra Kammen ved elven på Åndalsnessiden.

 Skolegudstjeneste

I 9 tiden samledes skolebarna fra de forskjellige skolekretser ved gravene. Der sluttet militærmusikken seg til og under faner og utallige flagg gikk toget med sang og musikk over Setnesmoen til Grytten kirke.

Der holdt prost Hatlemark en kort barnegudstjeneste. Han framholdt for barna dagens store betydning i varme og stemningsfulle ord. Denne stund ble sikkert et lyst minne for barna..

Etter endt gudstjeneste fortsatte barna til Veblungsnes bedehus, hvor det var gratis bespisning for dem.

Festgudstjeneste

Det ble nu en liten pause og ved 11 tiden samledes man til festgudstjenesten i kirken. Kirken var for anledningen særdeles vakkert pyntet med kranser av grønt rundt vegger og langs galleriene med flagg her og der. Alterduken var dekket av det norske flagg og her var også et par vakre blomsterdekorasjoner. Det var høytid og feststemning i kirken da de store følelser, den nasjonale og den kristelige møtes og legger høytid over dagen.. Kirken var overfylt og mange kom ikke inn.

I gripende, veltalende ordelag tolket prost Hatlemark i tilknytning til et sted i Davidssalmer hvor meget vi har å takke for i det forløpne århundre og endte med en varm bønn for landets og folkets lykke og fremgang.

Til slutt et sangnummer av Veblungsnes sangkor.

Om borgermiddagen på Grand hotell er inntatt annet sted i bladet.

 Borgermiddagen på Åndalsnes.

Etter gudstjenesten i Grytten hovedkirke samlet en del  borgere av Grytten seg til festmiddag i anledning dagen. Klokken var ca 1 1/2  på ettermiddagen. Festkomiteen formann dr. Schram fungerte som vert. Amtmann Vik ble anvist plass ved øverste bordende. Amtmannen førte festkomiteens formann dr. Schrams frue til bords. Deretter fulgte par for par i en rekke , om det visstnok fantes nogen, der brøt etiketten.

Dr. Schram bad velkommen til bords. Etter at man en stund hadde skranglet med kniver og gafler og glass og tallerkener, reiste varordfører i Grytten herredstyre – S. Rødven , der fungerte som ordfører under ordførerens fravær ved høytidsdagen, seg og holdt en grei og anflammende tale til amtmannen som han ønsket velkommen til Grytten og Romsdal

 

Avdukingen Fra Åndalsnes gikk tog i 3 tiden for å møte det øvrige tog ved Gravene. Ved 4 tiden kom soldatene ned fra Setnesmoen med musikken i spissen sluttet de civile seg til under faner og flagg og i fælleskap marsjeredes ned til mindestenen hvor Amtmann Vik skulle holde tale for dagen og derpå avsløre stenen. Toget talte ca 2000 mennesker.

Så steg Amtmann Vik frem på talerstolen som var reist ved den flaggtildekte minnesten og holdt talen for dagen:

«Det ser ut som en tanke at 17de mai i år faller på en søndag i år ikke bare i naturen men også i det norske folk.

Det som de ventet og håpet på for 100 år siden det er i dag en kjensgjerning.

 

Det var Eidsvollmennenes kjære drøm at landet skulle bli som det hadde vært i Harald Hårfagre og Olavenes tid. Det så lenge håpløst ut. Folket vimret i lange tider, men da det gjaldt som mest og folket måtte lite på seg selv da så det veien bent frem.

Det er et fritt selvstendig Norge som holder sitt flagg. Dagen maner til videre arbeide. I 1814 var landet rikt i et slag det ikke er rikere i dag; nemlig på offervilje. Vi var forberedt på alt og ofret med glede.

Vi må at samme løfte nu som da, ofre liv og blod for et elsket fedreland om det trenges.

Vi må ikke stanse i vår utvikling! Stillstand betyr trelldom og fattigdom, men vi må lenger og lenger frem.

 Århundredagen med de blafrende flagg maner til arbeide for å gjøre det norske folk åndelig fritt.»

Til slutt utbrakte amtmannen et leve for fedrelandet.

Veblungsnes sangkor sang første vers av «Gud signe» osv.

Så ble minnesteinen avsløret med noen velvalgte ord for anledningen av amtmannen. Flagget falt og på den 5 meter høye sten stod innhugget:

1814 

17 Mai

1914

Amtmannen utbrakte et leve for Grytten mindesten.

Dr. Schram (Festkomiteens formann) overleverte stenen til Grytten herredstyre og bad dette verne og hegne om den, bygden til ære. Varaordfører Rødven mottok stenen på herredstyrets vegne med de forpliktelser som måtte påhvile til dens vedlikehold og rettet også en takk til alle som hadde vært behjelpelig med å få stenen opp.

Militærmusikken spilte «Gud signe vårt dyre fedreland.»

 SetnesmoenToget satte seg atter i bevegelse og marsjerte opp til Setnesmoen. Ved grinden  nedenfor officersmessen var det reist en vakker æresport med innskift i grønt: Jeg vil verge mitt land og med to virkelige geværer i kryss.

I leiren var det reist en tribune. Der holdt plasskommandanten, kapt. Wenaas, tale om forsvaret.

Der var flere taler. I etterkant var det idrettsleker på Setnesmoen. Kl. 9 spilte musikken opp til dans. Det hele avsluttes med et spektakulært fyrverkeri kl. 11.

   
Transporten gjennom Romsdalen 1914

 

Bildet brukt med tillatelse fra Romsdalsmuseet

 

   
På Sæterbø

Bildet brukt med tillatelse fra Romsdalsmuseet

 

   
Folk ved Grytten kirke i forb. med

Gudstjenesten 17. mai 1914

   
På veg til markeringen med avduking av 1814 støtten. Aandalsnes barneskole i tog mot Grøttør bru og "Gravene" der de sluttet seg til de andre.

Bildet brukt med tillatelse av Romsdalsmuseet.

   
Bildet fra avdukingen tatt av fotografen Edvard Sæterbø.

Brukt med tillatelse av Romsdalsmuseet.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  St.Hans Veblungsnes  
 

 
 

Vanlig opplegg i området ved kaia tirsdag 23.juni

Griller settes ut (tennes kl.18.00)

Bål. tennes kl.20.00

Konkurranser.

Hesteskokasting(tidligere vinnere).

Grendautvalget

 
   

Meld fra til OBA om små og store begivenheter som skal skje på Veblungsnes og det blir satt opp på denne digitale plakaten...

MINNEBAUTA FEIRER HUNDRE ÅR

 

 

 

 

 

   
   
   

 

 

 

 

 

 

Klart for RO-REGATTA. Start kl 11.00 fra Klungnes.

Folkefest på Veblungsnes lørdag 9. august. Salg av mat og drikke. Marked og utstilling åpner kl åpner kl10.00. Bord og benker er satt ut.

 

 

Fra innkomsten et tidligere år.

      St.Hans 2008.

Bålet brant til de små timer.

 

Vant VM (Hestskokast 2008)

 

 

Mye folk samlet seg tross fuktig vær i begynnelsen

 

 

 

 

17.mai 2008 på Setnesmoen

 

 

 

   

Grytten og Veblungsnes Historielag arrangerer:

Historisk vandring 1.mai 2008

Vi ser nærmere på Setnesfunnet.  

Irsk relikvieskrin funnet på Setnesjordet 1961

Oppmøte nedenfor Åndalsnes Vandrerhjem, (Setnes) kl 16.00. (Parkering ved Ungdomsherberget eller ved gamle Svingen kafé.)

Fylkeskonservator Bjørn Ringstad vil holde et foredrag om funnet på ungdomsherberget etterpå.

Kaffe og kaker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjeneste i Grytten kirke

 søndag 24.2 kl 11.00

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Utvida møte i grendautvalget torsdag 14.02.08 kl.20.00 - 

 
  Situasjonsbilde fra krysset E-136-Kolstadgt-Skolebakken

 

   

 

 

 

 

23. juni

St. Hans 2010

ved kaia på Veblungsnes

 
  • Bålet tennes 19.00
  • Griller settes ut tennes kl 18.00
  • Utlodning
  • Hesteskokonkurranse
 
 
  Kontakt: OBA