6310 VEBLUNGSNES I ROMSDAL   

 

  Om Veblungsnes
 
  Verdt å se..
 
  Aktuelle bilder
 
  Bedrifter
 
  Historisk
 
  Gml. fargebilder
 
  Medieomtale
 
  Plakat
 
  Smånytt
 
  Linker
 
  Grendeutvalget

 

Avisinnlegg fra Arne Randers Heen 29.11 1980

 

Veblungsnes-runene som falt ned

Det stod nylig i Åndalsnes Avis en artikkel om Veblungsnes-runene som falt i havet, og redaksjonen etterlyste om det kunne være noen som kunne fortelle noe om dette.  I den forbindelse kan meddeles:

Den første beretning på trykk om disse runene er antakelig i historikeren Gerhard Schønnings bok om hans reise f Romsdalen 1. 1770-årene. Han skriver at han på det Kongelige Bibliotek i Kø­benhavn fant en håndskreven be­retning ingitt til statholderen i Norge, Chr. Rantzau, av provst M. Tyrholm. Denne avskriften av runene er feilaktig gjengitt, og stort bedre er heller ikke av­skriften som Schønning forsøk­te å gjengi. Ingen visste den gang hva tegnene betydde, og Schøn­ning kommer med de forunder­ligste gjetninger som alt er fri fantasi.   -

 Det gikk over 100 år før for runeforskningen kam så langt at man med sikkerhet kunne tyde runene. Den fremste var professor S. Bugge, med sitt verk: ”Norges Indskrifter med de eldre Runer”. I 1871 ble runene undersøkt av adjunkt Bendiksen fra Kristiansund. Hos eieren av Veblungsnes fikk han låne en notbåt, og hadde med en stige som ble reist opp- fra den fortøyde båten. Han tok avtrykk av tegnene. Senere kam arkivar Korea og historikeren G. Storm til. De forsøkte å fotografere runene, — men da tie ikke ble oppkritet, og båten beveget seg, ble det ikke noe resultat. De hadde også med i båten, som de rodde fra Veblungsnes, stige og mannskap. Om denne ferden — og en historisk oversikt — står å lese i en stor førstesides artikkel i Aftenposten av 21. juli1895. En lignende, artikkel stod i samme blad den 27. oktober 1895 Koren var da sammen med land R. Wolff under gunstigere for hold enn f0rste gang. Også nå prøvde de å fotografere tegnene, men uten sariige resultat. Heller ikke nå kritet de opp runene som var lite synlige 1 fjellsida. Derimot fikk de gode og nøyaktige avtrykk i eltet leire på 10 forskjellige plater, og disse ble senere i Trondheim avstøpt i gips og satt sammen i en treramme.  

Det knytter seg en fornøyelig historie til denne ekspedisjonen. En gammel mann fortalte meg for over et halvt århundre siden følgende: R. Wolff hadde som før lånt notbåten til Onsum, og de seilte ut til Runehammeren. En ungdom fra Lesja var med som hjelpesmann.

Over til side 5

H an hadde ikke vært på saltvann før, og lot som han ikke hadde kjennskap til flo og fjære. Det var fjære sjø da de la til, og de la båten på skrå inn mot fjellsida slik at mastespissen 1a, an mot hammeren. Det begynte å flø, — og båten krenget over. For å finne en forklaring på dette bemerket lesjingen: ja anten ha stongje vokse, enn so he håmåre segje.

Noe nøyaktig fotografi eller tegning som viser runene med terrenget omkring finnes neppe. -- Det eneste er englenderen Prittchett's skisse fra 1875, fra hans bok ”Gamle Norge”. Det var nylig gjengitt i Åndalsnes Avis.

Sommeren 1935 rodde jeg Bit sammen med Kristian Juel Johansen fra Veblungsnes. Jeg hadde med en lang, lett stige. Den festet jeg med tau ovenfra. Jeg krittet opp bokstavene og tok noen bilder. Været var ikke bra, og bildene ble ikke gode nok, men vi bestemte oss til å ta en ny tur, det hastet det jo ikke med. Hammeren hadde jo stått der siden ”verdens skapelse”, og ble vel hengende der i all evighet. Men akkurat den høsten ramlet hammeren ut.

Årsaken kale til det kan være flere. Fremste - del av hammeren hang delvis ut i lufta etter at bølgene hadde undergravet terrenget.

Oppå hammeren var det en del små sprekker hvor vannet kunne sige inn til isspreng. Men en medvirkende årsak var antakelig at den nye vegen ble skutt ut like over hammeren ved inngangen tit tunnelen, -- bare noen få meter unna. Rystelsene ved skuddsalvene forplantet seg nok til hammeren. Da Kristian fikk rede på dette, rodde vi ut dit for å se på ulykken.

 

Hammeren var borte, -- bare en del blokker lå igjen på en flate i flomålet, men det meste var ramlet på sjøen og var ikke synlig. Den store steinhella i flomålet lå der som før runene forsvant. Alle steinene hadde ny bruddflate og var ikke av det utseende at de kunne ha dannet fremkanten i fjellsida.

Et par år senere fikk jeg kjennskap til at Skandinavias kanskje mast kjente runeforsker, professor Otto von Friesen, i Uppsala hadde skrevet noe om innskriften. Jeg tillot meg å sende ham et par fotos jeg hadde tatt, og fortalte om hvorledes situasjonen nit var. Jeg fikk et takkebrev tilbake samt, en bok han hadde skrevet, ”Runorna i Norden”. I denne har innskriften fått en meget stor omtale og gransking. På en overbevisende måte slår han fast at det må leses EIRILAR WIWILA, som betyr mannen WIWILA av erulerstammen, og at det er innhugget omkring år 506 e. Kr.

Det vitas en god del om erulerne, et krigerfolk som på den tid fartet omkring i Europa, og

var hest opp tit Vestlandets kyster, Og hvorfor hadde Wiwila, hugget sitt navn på fjellveggen? Kanskje det var for å markere at det var hans ”land” den indre del av Romsdalsfjorden. Eller kanskje båten han var i lå der i vindstilla, og de ikke hadde noe

gjøre på, og så fant de på å feste lederens navn på fjellet, -- for moro skyld, — noe som

også hender i våre dager. 1 1972 b1e det gjort forsøk på å klargjøre om det var noe å finne nedenfor den store steinhella i vannkanten. Noen karer, fra Ålesund Sportsdykkerklubb - kom til. Jeg var med som kjentmann. De kunne berette at det av hammeren var lite igjen nedenfor flomålet. Det var en djup grøfse i den bratte botnen etter skredet som hadde sopt nedover og styrtet utfor marbakken og ned i brådjupet. Bare en stor blokk Jigger fremdeles ca. 4 m. under havflaten, og det var den Norwegian Contractors sammen med sportsdykkere, atter fra Ålesund, nå nylig forgjeves forsøkte å heve. Men det er lite trolig at det kan stå noen runer på den. Da hammeren (knausen) falt ut, fant nok fremkanten med tegnene ut som et stein ras og - gled videre ned i brådjupet, — og er tapt for alltid.

Innskriften var en av de mest. særmerkte i Skandinavia med hensyn til alder, art og plasserring i landskapet, så det var sørgelig at den skulle forsvinne, og uten at det ble tatt brukbare bilder mens den ennå sto der. Von Friesen's nå antikverte bok, samt filmer jeg hadde, gikk tapt under krigen. De vedstående svake bildene er oppfotografert fra gamle fotos, og de er antakelig de eneste som finnes.

 

 

 

 
Odd Meringdal eller redaktør Larsen skrev dette 21.10 1980

Eirilar Wiwila får fortsatt hvile i sjøen utenfor Runehammeren.

 

De gamle runene har nå lagt i sjøen i 45 år

 Utenfor Kobbehola - i Runehammeren — har farne generasjoner kunnet se innrisset runetegnene EIRILAR WIWILA, og folk mener at dette er de eldste runer som er blitt påvist i Skandinavia. Men for 45t år siden — den 20.—21, oktober 1935, oppdaget fork at rune­hammeren var ramlet i sjøen og, der nede i dypet hviler disse gamle runene. Sist lørdag ble det gjort et forsøk på å få runene opp fra dypet. Norwegian Contractors ”Conlift”, som kan løfte 4—500 tonn, ble stilt til velvillig disposisjon og mannskapet jobbet i timevis. Det samme kan sies - om Ålesund Sportsdykkerklubb

sans med 8 friske karer drev på og forsøkte å feste en slings rundt den steinblokka som man antok runene var risset inn på.  Men blokka hadde en slik beskaffenhet at slingsen ikke festet, den gled stadig vekk av, og etter 3—4 timers opphold i sjøen var det bare å gi opp.

Skuffelsen var til å ta og føle på hos a11e som var med fra mannskapet ombord på ”Conlift” til de innsatsfylte dykkerne fra Ålesund som nå for annen gang har undersøkt området her.  Forrige gang var i 1972.

 Men til tross for skuffelsen fikk man slått fast at framgangsmåten vil være å bore hull og sette inn jernbolter for på den måten løfte den opp. Blok­ka ligger ute på. stupet, så hvis den drar videre ut er den tapt. Og videre: Man vet j o ikke om runene er på denne, blokka, eller på en annen, eller kanskje på en som alt er dratt ut på djupet, — for alltid. Er så tilfelle vil nok Eirilar Wiwila få sove i fred for alltid.

Runene sto i sin tid 2—3 favner opp fra sjøen og ingen vet i dag hvem som har risset runene inn i det harde fjellet.  Ekspertene mener de skriver seg tilbake til 4.—6. århundre etter Kristus, noen har tydet nav­net till jarlen Wiwila, andre at han kunne tilhøre en folkestamme i sydøst-Europa som kalte seg for eirilene. Ja, hvem vet hvem som har forvillet seg hit opp på denne tiden. På 800-tallet drog jo til og med finnmarkingen Ottar den lange vegen sydover til Hedeby i Danmark og der­fra over til den engelske kon­gen i London med sine skinn­varer.

 

Runene forsvant i 1935

Runene ga omsider navn til Runehammeren - og i senere til Runehammertunnelen. De var i sin tid fotografert - og avteg­net, bl.a. av den engelske tu­risten Pritchett, sommeren 1875, slik at ettertida vet hvordan ru­netegnene så ut.

Men i tidsrommet 20.—21. ok­tober i 1935 forsvant runene ut i sjøen. En steinblokk på om­kring 40—50 kvm ramlet da ut og siden har ingen sett innskriften.

Eieren av Innholmen, Petter Dalset, som den 19. oktober dette året kom roende forbi her, så runene som han hadde gjort sa mang en gang før, men da han mandag 21. oktober 1935 var på veg til Veblungsnes var runene forsvunnet. En stor, stor kultu­rell verdi var forsvunnet.

Også Kr. Juul Johansen, som var på fisketur på fjorden på denne tiden, hadde sett at ett eller annet hadde skjedd borte i Runehammeren og han rodde nærmere for å se hva som hadde hendt.

Han fikk da se at en del sto­re steiner sto opp fra sjøen, men at mye kanskje hadde ramlet lenger ut. Noen år senere det en eller annen som malte en hvit ring der hvor steinene ramlet ut, slik at man skulle vite hvor det var.                      

Så snart runene hadde for­svunnet, ble de naturligvis mer verdifulle enn da de sto i fjel­let, synlig. Her som med mye annet: evig eies kun det tapte.

(Over til side 41

(Forts. fra side 1)

   I 1939 ble det undersøkt om det var mulig å få støtte hos, det offentlige, men så kom kri­gen og man fikk andre ting å tenke på, runene ble liggende hvor de har lagt siden 1935. I verste f all kan de ha rutsjet sa langt ut at de aldri vil bli funnet igjen. Men dersom fjellham­meren har glidd sakte ut, kan det jo tenkes at den har lagt seg til ro lenger oppe.

 

Stedet undersøkes

Opptakten til en undersøkelse av grunnen ble tatt av Odd Meringdal i 1972, som sekretær i kulturutvalget. 3. påskedag 3. april samme år, gikk Roar Skjelbostad ned til en stor stein­blokk som lå på bunnen, men med såvidt mye tang og tare og slam som lå. over steinen, var det naturligvis ikke så lett å se noen inskripsjon. Han var ned omlag 30 meter, Ole Wenge var med som kjentmann i området.

For den som måtte være in­teressert i å vite sånn omlag hva de skal lete etter nede i sjøen, har adjunkt B. E. Bendixen i 1871 tegnet opp runene. De skulle være omlag 6 tommer høye, det via si ca. 15 cm. Det vanskelig å komme inntil med båt, kunne han berette, det lå nemlig en steinhelle - på 81/2 X 5 alner under runene.

 

23. april 1972 var det Ålesund sportsdykkerklubb som undersøkte stedet og til stede var bl.a. Johan Slinning, Torkild Nord­heim, Torbjørn Eide, Jan Olav F1atmark. Til sammen var det 8—10 dykkere sum ankom Åndalsnes lørdag 22. april for å ta fatt på forberedelsene til dyk­kingen.

En stor steinhelle som i om­lag 4 meter under vannspeilet ble undersøkt, men man så intet som tydet på runeinskrip­sjon. Dersom inskripsjonen lig­ger vendt ned, vil eneste mulighet for å få klarlagt dette være å få steinblokka opp.

 Mange teorier

Med så vidt gamle runer er det naturlig at det vil by på vanskeligheter a tyde hva de be­tyr. Professor Sophus Bugge, som undersøkte runene, mente de også kunne tyde jarlen Wi­wila, men hvor han kom fra eller hvem han var, se det var ikke lett å svare på. Kanskje jarlen også var død her og at det var andre som risset inn dette ettermæle.

En annen som har filosofert over spørsmålet er dr. Job. de Besche, Høvik. Han var av den oppfatning at det kanskje var til minne om Wifil sækonge, sønn av Halfdan den gamle. Sæ-konge er en slett oversettelse til Mørejarl fra dårlig munkelatin som Mørejarlene kjente til. Således kjenner man til at en Mørejarl anførte vikinger fra Loire-elvas munning, plyndret Roma og fengslet paven som matte kjøpe seg fri med en stor sum 1øsepenger. Fra historien finner man Wifilsburg i Sveits, det nåværende Advence, som han trodde kunne stå i forbindelse med denne jarlen.

Torbjørn Wifilson vandret ut fra Island tit Grønland, og hans datter ble gift med Eirik Raddes sønn, Thorgil, så navnet Wi­fil var kjent i Norge i gammel tid. Det er muligens av keltisk opprinnelse, hvor man finner navn som Fifilstream.

 

I Danmark har. man funnet navn som Wipul, Wifil, Vilpul­nes osv., og dr. Besche kunne også merke seg it det kunne være en viss forbindelse mellom Wiwil og Veblung.

Om disse runene noensinne kommer opp i dagslyset igjen, vil de kanskje bli omgitt med stor interesse og gransking for å se hva man kan finne ut av dem.

 

 
Understående skrevet av stud. philol. Stein E. Farstad, universitetet i Oslo Åndalsnes Avis 29.jan 1991

Runene, de gåtefulle skrifttegn

 På ”Runeberget” utenfor Veblungsnes fantes fram til 1935 en runeinnskrift fra ca 500 e Kr. I Ei bok om Rauma finnes en liten artikkel om innskriften som dessverre bygger på til dels foreldede forskningsresultater. Følgende artikkel vil derfor trekke opp hovedlinjene i dagens syn på innskriften og samtidig gi en del bakgrunnsinformasjon om de ”mystiske” runene i sin alminnelighet. Hvor kom runeskriften fra? Hvilket språk gjengir de eldste innskriftene, og hva var det egentlig romsdølen (?) som hogde tegnene for omtrent 1400 år siden ville fortelle

 Opphav og alder

 Runene er det eldste kjente skriftsystem som ble brukt av germanske folk. Alfabetet, som blir kalt futhark etter de seks første runene, finnes i en eldre utgave fra ca 150—170 e Kr. samt en del yngre varianter som stort sett gikk av bruk på 1400-tallet. I Dalarna i Sverige fantes riktignok en levende runetradisjon så å si frem til vare lager. Man regner i dag med at runealfabetet har blitt til i tiden omkring Kristi fødsel. Hvor det oppstod er fremdeles en uløst gåte. En rekke forskere tenker seg gamle alfabeter fra Nord-Italia som mulige opphav, mens andre mener Latin eller gresk er et mer sannsynlig utgangspunkt. Vi skal ikke her grave oss ned i detaljer, men nøye oss med å fastslå at runealfabetet uten tvil er beslektet med alfabeter fra middelhavsområdet og at utformingen av runetegnene har skjedd i en tid da germanske stammer hadde kontakt med skriftkulturer i dette området.

 Utbredelse og antall

Runeinnskrifter fra den eldste perioden finnes fra Skandinavia i nord til Romania i sør, og fra Polen i øst til England i vest. Med andre ord finner en innskrifter fra hele det området som i jernalderen mer eller mindre permanent var befolket av germanske stammer. Alt i alt finnes ca 180 innskrifter med den eldre futhark. Størstedelen er funnet i Skandinavia (over 60 bare i Norge) og forekommer hovedsaklig på våpen, smykker, redskap og steiner. Innskriftene er jevnt over korte, og består som oftest bare av 2—3 ord — en av dem er som regel navnet på gjenstandens eier eller på den som risset runene. Innskrifter på steiner var ikke sjelden en form for minneskrift over en avdød. Runetegnene var nok opphavelig ment a skulle skjæres inn i treverk med kniv. Dette går tydelig frem av runenes form. Siden horisontale linjer ville være vanskelige å skjelne fra årringene i treverket, satte en tverrstrekene på skrå — og stilt var det runene fikk sin karakteristiske kantete form. Av naturlige årsaker er det bevart svært få tre-gjenstander med urnordiske runeinnskrifter.

 Språket

Språket vi møter i de eldste runeinnskriftene kalles som oftest urnordisk og er grunnlaget for alle nordiske språk. Urnordisk har or mer alderdommelig preg enn noe annet germansk sprak vi har kjennskap til. Ordene er svært lange og rike på vokaler, noe som må ha gjort språket klangfullt. Noen av de personnavnene vi møter i innskriftene, kan illustrere dette: StainawarjaR (i dag Steinar) og HariwulafaR (i dag Herolf). Et av våre mest kjente navn Olav ville i urn. hett AnulaibaR. Men innskriftene er som sags svært korte og gir bare et ufullstendig bilde av våre forfedres språk.

 Hvem risset runene på ”Runeberget” og hvorfor?

 Øst for munningen av ”Yste elva” finnes en klippe som på folkemunnne blir kalt «Runeberget». På en loddrett flate ca 3,5 meter over havoverflaten fantes inntil 1935 en urnordisk runeinnskrift. Innskriften var hogd inn vannrett på bergveggen og var ca 120 cm lang. Et stykke under innskriften var bergveggen sterkt uthulet. Trolig har sjøen brutt los store deler av fjellet og vasket det bort. Siden klippen ellers er utilgjengelig, må en anta at det tidligere fantes en berghylle der som klippeveggen nå er uthulet.

 Det var på denne vår tidlige «forfatter stod da han møysommelig hogde inn sitt budskap. Arne Randers Heen som undersøkte Runehammeren i 1930, tenkte seg at en båt ble liggende ved bergveggen i vindstilla og at noen av mannskapet hogde lederens navn på berget for moro skyld. Dette er nok vel fantasifullt. En må huske på at kunsten å risse runer bare var kjent av et fåtall innvidde, og dessuten var runene så jevnt og tydelig risset at runemesteren neppe kan ha utført arbeidet fra en båt. I ”Ei bok om Rauma” refereres runeforskeren Otto V. Friesens lesemåte av innskriften: eirilaR wiwila, som skulle bety «mannen Wiwila av herulerstammen.» Denne lesemåten og tolkningen har forskningen forlengst forlatt. Gode fotografier og avstøpninger avslører at det som stod på «Runeberget» snarere var «ek irilaR Wiwila» — Jeg runemesteren Wiwila eller eventuelt «ek irilaR Wiwila» — Jeg, Wiwilas runemester. Begrepet irilaR var etter alt å dømme en rangbetegnelse på en aktet, høytstående person som trolig kunne utføre kultiske handlinger (hedensk prest) og som behersket rune-kunsten. Ordet henger neppe sammen med stammenavnet Heruler slik som enkelte tidligere har hevdet.

 Trolldom?

Det er mulig at det tidligere gårdsnavnet Veblungen er beslektet med mannsnavnet Wiwila. Runerisseren kan derfor ha vært en lokal ”størrelse”, Trolldom og magi møter oss påfallende ofte i de urnordiske innskriftene, og kanskje var også Veblungsnesinnskriften et forsøk på å få makt over naturkreftene. Siden innskriften var vendt mot sjøen, er det mulig at runerisseren prøvde å påvirke vind og vær for å sikre ferdselen på havet.

 Runemestrene hadde etter all sannsynlighet en viktig stilling i samfunnet. De kunne gjennom runemagi hjelpe stammemedlemmene med å beskytte seg mot sykdom og død, komme en fiende til livs diet gjøre seg usårbare i kamp. Men runene kunne også brukes til mer fornøyelige ting som å vinne en kvinnes kjærlighet o.l. Det må likevel understrekes at vi fremdeles vet svært lite om hva runeinnskriftene egentlig ble brukt til.

 

 
 
 
  Kontakt: OBA